Home cars เครื่อง2400ดีเซลประหยัด รถกระบะพันธ์อึดโตโยต้าฮีโร่ตอนเดียวเสริมแหนบคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันเกียร์คลัชดีภาษี2564ครบโอนรถพร้อมใช้งานบรรทุกวิ่งทางไกลสบาย รถอยุ หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เครื่อง2400ดีเซลประหยัด รถกระบะพันธ์อึดโตโยต้าฮีโร่ตอนเดียวเสริมแหนบคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันเกียร์คลัชดีภาษี2564ครบโอนรถพร้อมใช้งานบรรทุกวิ่งทางไกลสบาย รถอยุ หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

฿49,000.00

SKU: 6f4c0451f93d Category:

Description

เครื่อง2400ดีเซลประหยัด
รถกระบะพันธ์อึดโตโยต้าฮีโร่ตอนเดียวเสริมแหนบคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันเกียร์คลัชดีภาษี2564ครบโอนรถพร้อมใช้งานบรรทุกวิ่งทางไกลสบาย รถอยุ หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เครื่อง2400ดีเซลประหยัด
รถกระบะพันธ์อึดโตโยต้าฮีโร่ตอนเดียวเสริมแหนบคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันเกียร์คลัชดีภาษี2564ครบโอนรถพร้อมใช้งานบรรทุกวิ่งทางไกลสบาย รถอยุ หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เครื่อง2400ดีเซลประหยัด
รถกระบะพันธ์อึดโตโยต้าฮีโร่ตอนเดียวเสริมแหนบคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันเกียร์คลัชดีภาษี2564ครบโอนรถพร้อมใช้งานบรรทุกวิ่งทางไกลสบาย รถอยุ หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ขาย 49,000 บาทเครื่อง2400ดีเซลประหยัด
รถกระบะพันธ์อึดโตโยต้าฮีโร่ตอนเดียวเสริมแหนบคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันเกียร์คลัชดีภาษี2564ครบโอนรถพร้อมใช้งานบรรทุกวิ่งทางไกลสบาย รถอยุ หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
0982361106